Aanmelden CAN event 24 mei 2019

Uw naam

Uw adres

Uw postcode

Uw woonplaats

Uw e-mail

Uw telefoonnummer

Kosten deelname event inclusief lezingen en volledige catering
Externe deelnemer: € 175,-Gediplomeerd Counsellor SCN of counsellor in opleiding SCN / Geen lid CAN : € 150,-Lid CAN: € 125,-

Eventuele opmerkingen

Bevestiging aanmelding
Ik meld mij aan voor het CAN event op 24 mei 2019 en ben er van op de hoogte dat ik hiervoor een factuur ontvang met bovengenoemde kosten. Ik bevestig dat ik de factuur binnen de gestelde termijn zal voldoen.