Corona Stress Hulp Counsellors

Counsellors van de CAN bieden gratis psychosociale hulpverlening aan in deze Corona tijd, middels het project “Corona Stress Hulp Counsellors”.

Klik hier voor de lijst van Corona Stress Hulp Counsellors
voor een gratis gesprek.

Veel mensen ervaren angsten of paniek in deze onzekere tijd, de omgeving reageert heel heftig op de  gebeurtenissen zoals die nu plaatsvinden. Mensen worden ziek, sommigen verliezen misschien hun baan of mensen raken juist overspannen of overbelast omdat ze niet goed weten hoe om te gaan met deze situatie. Dat is heel zorgelijk.

Wij kunnen en willen als Counselling Associatie Nederland (CAN) ons steentje bijdragen door de diensten van onze counsellors op het gebied van psychosociale hulpverlening aan te bieden aan mensen die hier behoefte aan hebben.

Counselling houdt in: het aanbieden van psychosociale hulpverlening door middel van gesprekken aan mensen die het bijvoorbeeld “even niet meer zien zitten” of door omstandigheden vast zitten in hun denken, voelen of ervaren van emoties of daar niet goed mee om kunnen gaan. Hierdoor kunnen  tal van klachten optreden zoals:

  • angsten
  • paniek
  • depressieve gevoelens
  • piekeren

Onze counsellors zijn professioneel opgeleid en toegerust om mensen te ondersteunen door goed te luisteren naar de cliënt en hem/ haar beter te leren omgaan met bepaalde klachten waarbij het doel is dat de cliënt na de hulp zelf het leven weer goed kan oppakken. Maar ook is de counsellor een uitermate geschikt persoon voor mensen die  “gewoon even een luisterend oor” nodig hebben.

Door op de oranje knop bovenaan de pagina te klikken vindt u een lijst met namen en contactgegevens van CAN Counsellors die belangeloos meewerken aan dit project. U kunt de counsellor van uw keuze benaderen door deze persoon een mail te sturen of te bellen.  Hierna kan dan een afspraak voor een gesprek gemaakt worden. Vanwege de geldende regels omtrent het corona-virus, vinden binnen dit project de gesprekken telefonisch, via beeldbellen, chat of e-mail plaats. Wij vragen u in het kort te omschrijven wat uw klacht is en waar u hulp voor wenst. Deze hele korte intake is nodig voor de counsellor om u gerichter te kunnen helpen. 

Normaal gesproken rekenen counsellors  een tarief per consult maar in deze, voor veel mensen, moeilijke tijd willen we binnen het kader van het project “Corona Stress Hulp Counsellors” de gesprekken gratis voor deze periode aanbieden. Mocht u toch een donatie willen geven, dan kan dit door een door u te bepalen bedrag  over te maken naar rekening NL89SNSB0783340583  ten name van Counselling Associatie Nederland (CAN). De CAN gaat het geld daarna schenken aan goede doelen op gebied van bijvoorbeeld hulp voor eenzame ouderen en jongeren met psychische problemen.

Wij staan voor u klaar!
Samen sterk tegen Corona!